ОНЛАЙН СЕРВІСИ

В галузевому рішенні "ДілоСофт Аптека" реалізована технологія перенесення в мережу Інтернет (Cloud) важливих бізнес – процесів.
Окремі on-line Сервіси можуть використовуватися як в складі Рішення ДілоСофт Аптека, так і як окремі on-line Сервіси, інтегровані із зовнішніми рішеннями третіх сторін.

ПІДСИСТЕМИ

Єдиний каталог

Доступ до єдиного довідника товарів, котрий постійно поновлюється та доповняється. Даний сервіс надає можливість підприємству синхронізувати довідник номенклатури з довідником сервісу, що в свою чергу скортить витрати часу на ведення власного каталогу номенклатури, дозволить уніфікувати номенклатуру з номенклатурою виробників та постачальників

Єдиний каталог

Єдиний каталог

Доступ до єдиного довідника товарів, котрий постійно поновлюється та доповняється. Даний сервіс надає можливість підприємству синхронізувати довідник номенклатури з довідником сервісу, що в свою чергу скортить витрати часу на ведення власного каталогу номенклатури, дозволить уніфікувати номенклатуру з номенклатурою виробників та постачальників

Сервіс залишки

Сервіс залишки

Сервіс надає можливість провізорам бачити залишки та ціни номенклатурних позицій у інших апткеах мережі, що у випадку відсутності номенклатурної позиції у конкретному торговому підрозділі, дозволить не втратити клієнта, а перенаправити його у найближчу аптеку вашої мережі, де дана номенклатурна позиція наявна на залишку

Сервіс резервування

Cервіс надає можливість зарезервувати необхідну кількість конкретного товару або переліку товарів на конкретному торговому підрозділі. Користувачами даного сервісу можуть бути: користувачі «Мобільного додатку, Страхові компанії, Кліники, власні користувачі

Сервіс резервування

Сервіс резервування

Cервіс надає можливість зарезервувати необхідну кількість конкретного товару або переліку товарів на конкретному торговому підрозділі. Користувачами даного сервісу можуть бути: користувачі «Мобільного додатку, Страхові компанії, Кліники, власні користувачі

Кабінет страховика

Кабінет страховика

Mожливість залучити додатковий канал збуту товарів і призначений для організації співпраці із страховими компаніями

Електронний рецепт

Сервіс розроблений для інтеграції з "АІС", що надає додатковий канал збуту

Електронний рецепт

Електронний рецепт

Сервіс розроблений для інтеграції з "АІС", що надає додатковий канал збуту

Процесинговий центр

Процесинговий центр

Забезпечує виконання усіх маркетингових програм, правил надання знижок та програм лояльності при ціноутворенні. Нарахування та списання балів на рахунку Покупця в режимі on-line

Розрахунковий центр

Cервіс призначений для організації тендерних закупок товарів для поповнення товарних запасів підприємства

Розрахунковий центр

Розрахунковий центр

Cервіс призначений для організації тендерних закупок товарів для поповнення товарних запасів підприємства

Особистий кабінет виробника

Особистий кабінет виробника

Сервіс призначений для надання Виробнику товарів прямого доступу до даних про товари його виробництва, які продаються в торгових підрозділах Замовника. Виробнику доступна інформація про об’єми закупівель, реалізації та залишків на складах товарів його виробництва. Даний сервіс дозволяє скоротити витрати робочого часу працівників вашого підприємства на формування звітів виробникам. Виробник в свою чергу має можливість контролювати продажі власних товарів та проводити додаткові акції для стимулювання продажів

Мобільний додаток

Cервіс дозволить підключити до on-line сервісів рішення ДілоСофт Аптека Користувачів мобільних додатків Клієнта. Даний сервіс дозволить підвищити лояльність ваших клієнтів, оскільки надає можливість оперативно знайти інформацію про потрібний препарат (інструкція, фотографія і т.д), отримати інформацію про аптеки вашої мережі де він наявний разом з інформацією про вартість препарату, а також зарезервувати даний препарат

Мобільний додаток

Мобільний додаток

Cервіс дозволить підключити до on-line сервісів рішення ДілоСофт Аптека Користувачів мобільних додатків Клієнта. Даний сервіс дозволить підвищити лояльність ваших клієнтів, оскільки надає можливість оперативно знайти інформацію про потрібний препарат (інструкція, фотографія і т.д), отримати інформацію про аптеки вашої мережі де він наявний разом з інформацією про вартість препарату, а також зарезервувати даний препарат